<< >>

Most itt állsz:

Kezdőlap Kisokos
TB infó
Anyasági támogatás PDF Nyomtatás E-mail

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született),

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

 
Gyermeknevelési támogatás PDF Nyomtatás E-mail

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

 
Gyermekgondozási segély PDF Nyomtatás E-mail

Ki jogosult gyermekgondozási segélyre?

Gyermekgondozási segélyre jogosult

a szülő - ideértve a kiskorú szülőt a jogszabályban meghatározott, alábbiakban részletesen kifejtett esetben -, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.

 
Családi pótlék PDF Nyomtatás E-mail

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában

A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező - a feltételek fennállása esetén.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tankötelessé, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti.

 
Gyermekgondozási díj PDF Nyomtatás E-mail

Gyermekgondozási díjra jogosultság feltételei

Gyermekgondozási díjra jogosult:

  • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését -  a gyermeket szülő anya esetében a szülést - megelőzően 2 éven belül  365 napon át biztosított volt és a gyermeket a saját háztartásában neveli. /Ebben az esetben nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő/
 
Terhességi-gyermekágyi segély PDF Nyomtatás E-mail

A terhességi-gyermekágyi segély jogosultsági feltételei  

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadság idejére járó keresetpótló pénzbeli ellátás. Terhességi-gyermekágyi segély megállapításánál az alábbi jogosultsági feltételek együttes fennállása szükséges.

 
Gyermekápolási táppénz PDF Nyomtatás E-mail

A gyermekápolási táppénz (GYÁP) jogosultsági feltétele megegyezik a táppénz általános jogosultsági feltételével. Az egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett biztosítottnak, a biztosítás fennállása alatt a beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelensége esetén gyermekápolási táppénz jár.